เกิดข้อผิดพลาดใน Gadget นี้

วันพุธที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2554

"ทีมงานด่วนเมืองฉะ"

ข๋งเบ้งพาทัวร์ ทั่วราชอณาจักร

รถสองแถวนำเที่ยวยุคใหม่ บริการประทับใจ ราคาเป็นกันเอง การันตีความมันส์
ระบบแสง สี เสียง ครบวงจร
สนใจติดต่อได้ที่ 087-6060305 หรือ 082-7772686
เว็บไซด์     http://www.kongbeangpatour.blogspot.com/
 E-Mail       kongbeangpatour@hotmail.com

วันอังคารที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ทีมงานด่วนเมืองฉะขงเบ๋งพาทัวร์....ทั่วราชอาณาจักร  สองแถวยุคใหม่ บริการประทับใจ ราคาเป็นกันเอง